Meer over Sola Fide

Sola Fide

Wat wordt er gedaan?
Op een JV-avond denken we allereerst samen na over een Bijbelgedeelte. Per JV-seizoen denken we na over een ander onderwerp of Bijbelboek. De leden maken om de beurt een inleiding. Dit doen we aan de hand van een boekje wat uitgegeven wordt door de HHJO. Op de JV-avond lezen we het Bijbelgedeelte wat die avond centraal staat samen door. Waarna de inleiding over het gelezen Bijbelgedeelte gehouden wordt door een JV-lid. Na de inleiding denken we hier samen verder over, dit doen we aan de hand van vragen over het behandelde Bijbelgedeelte. Daarnaast is er op een JV-avond ruimte voor contact met andere jongeren.

Voor welke doelgroep is het?
JV Sola Fide is voor jongeren vanaf 16 jaar en ouder. De JV wordt bezocht tot en met de leeftijd van ongeveer 23 jaar. De naam Sola Fide betekent: ‘Door het geloof alleen’. In de Bijbel kunnen we hierover het volgende lezen: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.” Efeze 2 vers 8 en 9.

Wanneer komt de club bij elkaar?
We komen één keer in de twee weken in het verenigingsseizoen (september-april) op zondagavond bij elkaar in De Rank, De Bogaard 2, IJsselmuiden. De JV-avond duurt ongeveer van half 6 tot half 8. Omdat dit direct na de middagdienst is, gebruiken we de avondmaaltijd met elkaar. Op dit moment vinden in verband met de corona-maatregelen de avonden online plaats. Deze avonden duren van kwart over acht tot negen uur.

Bestuur
Het mooie aan onze JV is, dat het vooral geleid wordt door onszelf (de jongeren). Elk seizoen beginnen we met een schema, waarin iedereen zijn of haar naam kan invullen bij het deel van de avond dat hij of zij wil verzorgen. Je kunt dan kiezen uit een inleiding verzorgen, voor het avondeten zorgen (op normale JV avonden voor corona, aten we altijd met de JV) of een activiteit verzorgen. Je hoeft dit natuurlijk niet per se alleen te doen, je kan altijd samen met iemand jouw gekozen activiteit gaan regelen.

Overige activiteiten
Per jaar worden er met, bij en door JV Sola Fide bepaalde activiteiten georganiseerd en gehouden. Deze vinden plaats naast de JV-avonden in het seizoen. Het zijn de volgende activiteiten:

De opening van het JV-seizoen. Dit vindt plaats op één van de eerste zaterdagen in September. Houd voor de precieze datum het schema winterwerk in de gaten.

De oliebollenactie ten bate van de kerkbouw. Dit vindt ieder jaar plaats tussen Kerst en Oud en Nieuw. JV Sola Fide bezorgd dan een bestellijst voor oliebollen, fruit en andere dingen bij u thuis.

Het JV-kamp. Dit vindt meestal plaats in het Hemelvaartsweekend of het weekend daarvoor. We vertrekken op woensdag en verblijven tot en met de zaterdag erna in een kamphuis. We hebben een actief programma vol spellen en activiteiten, maar er is ook zeker vrije tijd. Daarnaast komt er vaak een spreker.

De tandemfietstocht. Dit vindt één keer in de twee jaar plaats. We fietsen een uitgestippelde tandemtocht samen met de leden van de andere JV’s en halen zo geld op voor goede doelen: het landelijke actiedoel van de HHJO en de zending van de Hersteld Hervormde Kerk.

Ben jij nou enthousiast geworden en zou je ook lid willen worden van onze JV? Neem dan contact op met ons en mail naar: bestuursolafide@outlook.com

  • © hersteld hervormde kerk 2022