Meer over Het Baken

Het Baken

Wat wordt er gedaan?
De avond begint met het lezen uit Gods woord en het zingen van Psalmen, daarna volgt een korte uitleg van het tekstgedeelte en word dit in groepjes besproken. Na een gezellige pauze doen we gezamenlijk een spel en/of kletsen we even lekker bij.

Voor welke doelgroep is het?
In deze groep zitten jongeren uit de 3e en 4e klas van het voortgezet onderwijs (16-). Iedereen in deze leeftijdscategorie is van harte welkom, neem gerust een vriend of kennis mee!

Wanneer komt de club bij elkaar?
We komen om de twee weken op de donderdagavond bij elkaar in de Rank van 19:30 – 21:00 uur. De exacte data, tijd en locatie staan in het contactblad en op het jaarrooster van het jeugdwerk.

Overige activiteiten
Om voor wat afwisseling te zorgen nodigen we ook wel eens een spreker uit, vaak gaat het over een actueel thema of een hedendaags onderwerp.

Om de spanning erin te houden organiseren we uitjes, we gaan dan bijvoorbeeld met elkaar naar een gymzaal of gaan we bowlen. Daarnaast oragniseren we een jaarlijkse tandemfietstocht, samen met JV Sola Fide.

  • © hersteld hervormde kerk 2024