Meer over Jeugdwerkbestuur

Jeugdwerkbestuur

Het jeugdwerk wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het jeugdwerkbestuur, welke deels bestaat uit kerkenraadsleden en deels uit vertegenwoordigers van de verschillende groepen.

Adressen en telefoonnummers jeugdwerkbestuur:
Voorzitter: Oud. E. Spaan, Zeegravensingel 77, 8271 KJ IJsselmuiden, tel.: 038-3325701
Secretaris: E.H. de Vries, Nachtegaal 4, 8271 HP IJsselmuiden, tel.: 06-27318258
Penningmeester: G. A. Verloop, Sterrekroos 27, 8265 LN Kampen, tel.: -
Algemene leden: diaken J. Meuleman, J. van Middendorp, G. Meuleman, Aalt Veltman en J. Juffer

  • © hersteld hervormde kerk 2024