Meer over Jeugdwerkbestuur

Jeugdwerkbestuur

Het jeugdwerk wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het jeugdwerkbestuur, welke deels bestaat uit kerkenraadsleden en deels uit vertegenwoordigers van de verschillende groepen.

Adressen en telefoonnummers jeugdwerkbestuur:
Voorzitter: Oud. E. Spaan, Zeegravensingel 77, 8271 KJ IJsselmuiden, tel: 3325701
Secretaris: dhr. H.E. Eisma, Dirkje Kerkemaat 14, 8277 AT Grafhorst, tel: 06-13373452
Penningmeester: mevr. E. de Vries-Post, Nachtegaal 4, 8271 HP IJsselmuiden, tel: 0627318258
Algemene leden: diaken J. Meuleman, dhr. F. Boer, dhr. A, Palland en dhr. Aalt Veltman

  • © hersteld hervormde kerk 2022