Meer over Jeugdwerk

Jeugdwerk

Hartelijk welkom op de website van het Jeugdwerk van de HHG IJsselmuiden-Grafhorst. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren samen de Bijbel onderzoeken en elkaar regelmatig ontmoeten organiseren we voor iedere leeftijdsgroep een club. Elke club heeft op deze site een pagina. Ga naar een van de clubpagina's om meer over hen te weten te komen.

Waarom jeugdwerk?
Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. We vinden het belangrijk dat onze jongeren samenkomen, zodat ze elkaar ontmoeten en samen over Gods Woord na kunnen denken.

Ook voor onze jongeren geldt dat ze verloren gaan als ze niet behouden worden. We zijn de HEERE dankbaar dat hij op de zondagen en doordeweeks de kinderen en jongeren wil onderwijzen en wil nodigen om Hem te volgen. De gemeente is samen een opvoedgemeenschap. Kinderen en jongeren groeien op binnen de gemeente, die getuige was bij de Heilige Doop van onze kinderen. Daarom rust een verantwoordelijkheid op de gehele gemeente als het gaat om de zorg voor de kinderen en jongeren. Door middel van de catechisaties en het jeugdwerk worden onze kinderen en jongeren geestelijk en lichamelijk gevormd. Als leidinggevenden van het jeugdwerk dragen we zorg voor deze vorming van onze kinderen en jongeren binnen de gemeente.

Hoe geven we hier invulling aan?
De vorm waarin dit gebeurt verschilt per leeftijdsgroep. In de oudere groepen volgt bijvoorbeeld na de Bijbelstudie een verwerking aan de hand van vragen of stellingen. Als leidraad wordt hiervoor lesmateriaal gebruikt van de landelijke jongerenorganisatie van de Hersteld Hervormde Kerk (HHJO).

Verdeeld over het jeugdwerkseizoen vinden thema- en regioavonden plaats, daarnaast worden actieve avonden georganiseerd. Zo proberen we, op een ontspannen en gezellige manier de mogelijkheid te bieden dat de jeugd van de gemeente elkaar ontmoet waarbij de kinderen en jongeren worden gevormd vanuit de Bijbel.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024