Meer over Kinderclub de Ark

Kinderclub de Ark

Wat wordt er gedaan?
Op een bijeenkomst van kinderclub de Ark worden de volgende dingen gedaan: Er wordt een Bijbelverhaal verteld door de leiding, daarbij wordt er samen gezongen en gebeden. Daarnaast wordt er elke keer een activiteit georganiseerd, denk hierbij aan het spelen van een spel, even knutselen of een vertelling over de zending. En tussen deze twee dingen door wordt er pauze gehouden, er is dan voor iedereen wat drinken met wat lekkers.

Voor welke doelgroep is het?
Alle kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool zijn welkom. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Wanneer komt de club bij elkaar?
We komen bijelkaar op de zaterdagmorgens in de maanden september tot maart. De exacte data, tijd en locatie staan in het contactblad en op het jaarrooster van het jeugdwerk.

Overige activiteiten
We starten ieder jaar met een gezellige openingsmorgen op zaterdag. Tijdens deze morgen luisteren we naar een Bijbelverhaal, doen we leuke spelletjes en eten we samen.

Op 2e Kerstdag wordt er samen met  ‘het Kompas’ een kerstviering gehouden voor alle kinderen van de basisschool. Deze avond wordt gevuld met een Bijbelverhaal, een vrije vertelling en een declamatorium. Voorafgaand aan de viering oefenen we een paar keer.

In het voorjaar gaan we samen met de kinderen uit de gemeente, die zich hiervoor hebben opgegeven, naar het kinderappèl, georganiseerd door de HHJO. Op dit kinderappèl horen de kinderen een Bijbelverhaal, een vrij verhaal of maken ze een knutselwerkje. In de pauze kunnen ze spelen met kinderen uit andere gemeenten. Deze activiteit is meteen onze afsluiting van het winterseizoen.

Opening JV seizoen

bekijk alle albums

  • © hersteld hervormde kerk 2024