Meer over Het Kompas

Het Kompas

Wat wordt er gedaan?
Dit zal nog worden ingevuld - wordt aan gewerkt

Voor welke doelgroep is het?
Dit zal nog worden ingevuld - wordt aan gewerkt

Wanneer komt de club bij elkaar?
Wij komen bijeen in het winterseizoen tussen september en maart. Voor de exacte data zie het contactblad. We komen samen in de locatie: De Rank in IJsselmuiden. Om de twee a drie weken vanaf 19:00 uur tot 20:30 komen we bij elkaar.

Overige activiteiten
Het seizoen wordt met een openeingsmiddag op zaterdag gestart. Deze middag organiseren we zodat de groep elkaar kan ontmoeten en leren kennen. Hierbij organiseren we een opening uit Gods woord, daarnaast zijn er spelletjes en een barbeque georganiseerd.

Door het seizoen heen organiseren we vaak thema avonden. Op deze thema avonden wordt bijvoorbeeld een spreker over verslavingszorg of van Woord en Daad uitgenodigt.

Op 2e Kerstdag vind een kerstviering plaats, deze viering is vooral gericht op alle kinderen van de basisschool. In deze avond horen ze een bijbelverhaal een vrijevertelling en een declamatorium. Ook zeggen verschillende kinderen bijbelteksten op. Voorafgaand aan de viering wordt er een aantal keer geoefend.

In het voorjaar gaan we met de groep naar het kinderappèl, georganiseerd door de HHJO. Op dit kinderappèl horen we een bijbelverhaal een vrij verhaal of maken ze een knutselwerkje. In de pauze wordt enthousiast gespeelt met kinderen uit de andere gemeenten.

Reacties van jongeren die aanwezig waren:
Dit zal nog worden ingevuld - wordt aan gewerkt

Opening JV seizoen

bekijk alle albums

  • © hersteld hervormde kerk 2022