Meer over Het Kompas

Het Kompas

Wat wordt er gedaan?
De avond bestaat uit twee onderdelen, voor de pauze en na de pauze. Voor de pauze verzorgt een van de leidinggevenden een inleiding. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van de handleidingen die de landelijke organisatie HHJO beschikbaar stelt. Na de pauze wordt er een spel of knutselactiviteit georganiseerd door een van de leidinggevenden.

Voor welke doelgroep is het?
Voor iedereen van groep 7 en 8 van de basisschool.

Wanneer komt de club bij elkaar?
Wij komen bij elkaar in het winterseizoen tussen september en maart. Voor de exacte data
zie het Contactblad. We komen samen in de locatie: De Rank in IJsselmuiden. Om de twee
a drie weken vanaf 19:00 uur tot 20:30.

Overige activiteiten
Het seizoen wordt met een openingsmiddag op zaterdag gestart. Deze middag organiseren we zodat de groep elkaar kan ontmoeten en leren kennen. We beginnen met een opening uit Gods Woord. Daarnaast is er een zeskamp met afsluitend een BBQ.

Door het seizoen heen organiseren we vaak thema-avonden. Op deze thema-avonden wordt bijvoorbeeld een spreker over verslavingszorg of van Woord en Daad uitgenodigd.

Op 2e Kerstdag vindt een kerstviering plaats. Deze viering is vooral gericht op alle kinderen van de basisschool. Deze avond wordt een bijbelverhaal verteld en een vrije vertelling. Ook zeggen verschillende kinderen Bijbelteksten op. Voorafgaand aan de viering wordt er een aantal keer geoefend.

In het voorjaar gaan we met de groep naar het kinderappèl, georganiseerd door de HHJO. Op dit kinderappèl horen we een Bijbelverhaal een vrij verhaal of maken ze een knutselwerkje.

Daarnaast organiseren we met de andere JV's nog een aantal sportieve activiteiten zoals schaatsen en een tandemtocht.

Opening JV seizoen

bekijk alle albums

  • © hersteld hervormde kerk 2024